Keuren arbeidsmiddelen

Keuring van Arbeidsmiddelen

Keuring van Arbeidsmiddelen. In het Arbobesluit staat dat ladders, trappen, steigers, gereedschappen, machines en installaties die op de werkplek gebruikt worden, geen gevaar mogen opleveren voor de werknemers. Daarom moeten de arbeidsmiddelen die op de bouwplaats gebruikt worden periodiek gekeurd worden.

Sinds 2011 is Veld Schilderwerken in staat en bevoegd om zelfstandig arbeidsmiddelen, die binnen klassen 0 en 1 (laag risico) vallen, te keuren volgens de NEN 3140 norm.