Schilderwerken

Schilderwerk – Binnen & Buiten

Binnen- en buitenschilderwerk: Van eenmalig schilderwerk van nieuwbouw en bestaande bouw met uitgebreid kleuradvies tot een onderhoudsadvies voor meerjarenonderhoud met gebruikmaking van milieubesparende verfproducten.

Uiteraard wordt er samen met u bekeken naar het best bij uw situatie passend verfsysteem, die niet ten koste gaat van de kwaliteit van het schilderwerk. Ook zullen wij u altijd wijzen op eventuele subsidieregelingen ten gunste van u als klant. Op dit moment geldt bijvoorbeeld de 6% BTW regeling voor binnen- en buitenschilderwerk. Dit is een voordeel van maar liefst 15% tegenover het oude tarief van 21%.

Voorwaarden om gebruik te mogen maken van de 6% regeling: de particuliere woning moet ouder zijn dan 2 jaar. Onder particuliere woning wordt verstaan: eigen woning; ook tweede woning, zover permanente bewoning is toegestaan huurwoningen door particulieren bewoond, ook aanleun- en studentenwoningen bejaardentehuizen verpleeghuizen en zorginstellingen Tevens is van half november tot half maart de actie Winterschilder weer actief. Om nieuwe opdrachten binnen te halen worden er scherpere offertes aangeboden.